Select Page

Circle Projects
Consultancy

Circle Projects Consultancy adviseert, ontwikkelt en verbindt in innovatieve en duurzame woonoplossingen voor uitdagende maatschappelijke vraagstukken.

Pol van de Vijver – Vastgoed specialist 

Creativiteit

Creativiteit onstaat door breder te verdiepen in de opgave en te onderzoeken welke partijen misschien niet altijd logischerwijs op voorhand waarde zouden kunnen toevoegen. Verbindingen te leggen waarbij extra denkkracht wordt geactiveerd om zo tot de beste oplossingen te komen.

Advies

Vanuit een creatieve blik op uw woonvisie en plannen komen we tot soms verrassende, nieuwe, optimale woonoplossingen. We hebben daarbij oog voor de maatschappelijke invalshoek, duurzaamheid en het economisch aspect van het project.

Projectontwikkeling

We ontwikkelen nieuwe woonconstructies en dagen opdrachtgevers, overheden en marktpartijen uit om net als wij dieper, kritischer en verder vooruit te denken. Daarbij kunnen we, indien gewenst, via partners in ons netwerk de dagelijkse projectleiding organiseren.  

Verbinding

Dankzij ons brede en relevante netwerk zijn we in staat partijen met elkaar te verbinden, projecten te versnellen en win-winsituaties te creëren. We zorgen voor samenwerking in de keten, kennisdeling en een gezamenlijk streven van en voor alle betrokken partijen.

Circle Projects Consultancy denkt diep, kritisch en verder vooruit”

Denken in duurzame oplossingen

Uitdaging

Rechttoe rechtaan woningbouwprojecten zijn niet aan Circle Projects Consultancy besteedt. Wij gaan voor de toekomst, het nieuwe, onbekende, de nog onzichtbare oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk verpakt in een innovatief en duurzaam woonconcept.

Achtergrond

Wat we doen, komt voort uit passie, ervaring en netwerk. Al sinds 1995 is duurzaamheid een belangrijk speerpunt voor ons en zo ver reikt ook onze ervaring met maatschappelijke woonprojecten. Door de jaren heen is hier rondom een waardevol netwerk aan partners, overheden en andere stakeholders ontstaan. Dit helpt ons dingen in beweging te krijgen en verandering te veroorzaken. 

Duurzame inspiratie

We laten ons inspireren door de historie achter de Hoven van Axel. Boeren maakten van oudsher al gebruik van passieve zonne-energie, hadden oog voor een goede oriëntatie van de gebouwen, hergebruikten materialen en regenwater en kozen niet voor maximalisatie van hun energiebronnen op korte termijn (paarden), maar voor optimalisatie voor de langere termijn. Deze principes nemen wij mee in ons werk van vandaag.

Meer dan werk

Bij Circle Projects Consultancy draait het niet alleen om werk. We willen bovenal ook samen plezier beleven en mooie dingen creëren, in technisch en maatschappelijk opzicht en zeker ook relationeel.

“Samen leggen we de verbinding”

Gerealiseerde projecten

Voorbeelden ontwikkelprojecten

  • Woongemeenschap voor gelijkgestemden (Happy Horses Axel)
  • Huisvesting (tijdelijk) personeel (In opdracht van o.a. VNO/NCW)
  • Gecombineerde flex-oplossingen voor spoedzoekers (Zoals uithuisgaande jongeren, mensen in scheiding en tijdelijke werknemers)
  • Nieuwe woonzorgzorgconcepten (Extramuraal vastgoed met intramurale zorg voor ZorgSaam)
  • Multifunctionele accommodatie (Voor Tragel)
  • Duurzaamheid: Bouw en installatiebedrijven helpen versnellen in de energietransitie (Bouwend Zeeland)

Bijeenkomsten

Vastgoed realisatie is en blijft mensenwerk. De basis wordt gelegd in de relationele onderlinge band. Vertrouwen, gedeelde visie en respect zijn de ingrediënten voor een optimaal projectresultaat. Techniek, innovatie en circulariteit volgen daarop.
We leven in een snel veranderende maatschappij, waarbij ook ongekende mogelijkheden ontstaan in de gebouwde omgeving.

Transitie

De transitie naar vernieuwende processen is een van de belangrijke uitdaging daarbij. Circle Projects heeft hier de ideeën bij.

Samenspraak en afstemming zijn noodzakelijk om tot een gedeelde aanpak te komen.

 

Maatschappelijke factor

Verbinding met overheden en maatschappelijke instanties zijn zeer belangrijke ingrediënten om samen met commerciële partners tot toekomstbestendige resultaten te komen.

Bericht achterlaten?

Laten we een keer samenzitten.

De beste kennismaking komt voort uit een goed gesprek. Bel gerust om een afspraak te maken.

Laten we een keer samenzitten.

De beste kennismaking komt voort uit een goed gesprek. Bel gerust om een afspraak te maken.